Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 24-12-2013
Hát như uyên linh và ngon như ngọc trinh
Video Hài | 24-12-2013
Cuôc tình dù đúng hay sai >>>>> thì gấp hạc cũng chưa bao h làm người co...
Video Hài | 24-12-2013
Đạp chết , đạp nát mấy con đó luôn kìa
Hình Vui | 24-12-2013
Nhân sự kiện Quân Kun quỳ lạy ban giám khảo Việt Nam Idol 2014 để xin cơ hội hát tiếp...
Video Hài | 24-12-2013
Vãi cả quảng cáo cực chất, có đầu tư thật đó
Video Hài | 24-12-2013
Phụ nữ ko sao, nhìn mấy anh ẻo lả chiu ko nổi