Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 10-04-2014
Tiên nữ với điệu múa thiên nga bên cạnh vườn cao su :v...bố khỉ 2 con phỡn
Video Hài | 10-04-2014
Tính toán sai khoảng cách và sức bật nên ăn hành :)) tội thằng kuz (hay con bé gì đó...
Hay và ý nghĩa | 10-04-2014
Chơi ngu thì ngày mai lại có tin sinh viên chết do đốt pháo
Video Hài | 10-04-2014
Vãi chưởng + nhạc hay wá
Video Hài | 10-04-2014
Thằng quần vàng khoai to, thằng áo đỏ mặt biểu cảm, thằng quần xanh đẹp trai ...