FACEBOOK FACEBOOK 
GOTTA CHECK MY FACEBOOK
GOTTA TAKE ANOTHER LOOK
NOTHING NEW
I AM HOOKED
WHAT TO DO
HIT REFRESH

FACEBOOK FACEBOOK
GOTTA CHECK MY FACEBOOK 
GOTTA CREEP ON ALL MY FRIENDS
EVERY DAY
THERE'S NO END
IT'S THE FACEBOOK WAY

LIKE A POST
POKE A FRIEND,, ,,,,,,,,,,
FRIEND REQUEST

POST A PRETTY PIC FROM YOUR VACATION

BLOCK YOUR MOM
CLICK AN AD
STALK YOUR EX

SHARE YOUR DUMB POLITICAL OPINION

SEND A GIFT
SEND A JIF
SEND A GIF

CHECK TO SEE WHO'S CELEBRATING BIRTHDAYS
WITHOUT FACEBOOK WHO'D REMEMBER BIRTHDAYS

PLAY A GAME
CANDY CRUSH
SOLITAIRE

BUG YOUR FRIENDS WITH FARMVILLE UPDATES
EVERY DAY

FACEBOOK FACEBOOK 
GOTTA CHECK MY FACEBOOK
GOTTA TAKE ANOTHER LOOK
NOTHING NEW
I AM HOOKED 
WHAT TO DO
HIT REFRESH

FACEBOOK FACEBOOK
GOTTA CHECK MY FACEBOOK 
GOTTA CREEP ON ALL MY FRIENDS
EVERY DAY
THERE'S NO END
IT'S THE FACEBOOK WAY

YES FACEBOOK REALLY IS THE PERFECT PLACE TO KEEP IN TOUCH WITH OLD SCHOOL FRIENDS
WITH JUST A SIMPLE LIKE OR COMMENT YOU CAN BET YOUR FRIENDSHIP WILL NOT END

RELATIONSHIPS MEAN CLOSE TO NOTHING IF THEY ARE NOT PUT IN YOUR ABOUT
YES, IF YOU'RE NOT FACEBOOK OFFICIAL, THEN THE WHOLE THING REALLY DOES NOT COUNT 

YOU REALLY SHOULDN'T GET TOO COMFORTABLE WITH HOW YOUR FACEBOOK LOOKS TODAY
'CAUSE KNOWING ZUCKERBERG, HE'S PROB'LY JUST ABOUT TO CHANGE IT ANYWAY

YES, FACEEBOOK HAS IT'S SHARE OF BIGGER PROBLEMS WITH SECURITY AND ADS
NOW MAYBE LIFE WITHOUT A FACEBOOK WOULDN'T END UP BEING ALL THAT BAD...?

FACEBOOK FACEBOOK 
GOTTA CHECK MY FACEBOOK
GOTTA TAKE ANOTHER LOOK
NOTHING NEW
I AM HOOKED
WHAT TO DO
HIT REFRESH

FACEBOOK FACEBOOK
GOTTA CHECK MY FACEBOOK 
GOTTA CREEP ON ALL MY FRIENDS
EVERY DAY
THERE'S NO END
NOTHING NEW
I AM HOOKED
WHAT TO DO
HIT REFRESH

EVERY DAY
THERE'S NO END 
IT'S THE FACEBOOK WAY
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 10-08-2013
Ảo tung chảo =]]z làm sao được hay ta :))Z anh ta xuống trái đất để làm gì =]]z
Hay và ý nghĩa | 10-08-2013
Lần sau trước khi quay clip đề nghị đồng chí đi tắm với đi gội đầu nhá ...xem cli...
Video Hài | 10-08-2013
Thanh Niên Ngiêm Túc 2013 không thích điều này =]]z kakaka way đều way đều .
Video Hài | 10-08-2013
Đi Học Về - Kiểu Thanh Niên Nghiêm Túc Bựa không đỡ được hahaha .
Hay và ý nghĩa | 10-08-2013
Xem nãy giờ 10 lần rồi, lần nào xem cũng cười mỉm một mình như đang yêu 
Video Hài | 10-08-2013
What the hell, góc trên xuống quả là danh bất hư truyền
Video Hài | 10-08-2013
Ver : K-BinzAnh là rapper cà rem còn thằng kia là singer kẹo kéo Nhà anh là chủ lò nem -...