Dear penis, I don't think I like you any more,
You used to watch me shave,
Now all you do is stare at the floor,
Oh, Dear penis, I don't like you any more.

It used to be you and me,
A paper towel and a dirty magazine,
That's all we needed to get by,
Now it seems things have changed,
And I think that you're the one to blame,
Dear penis, I don't like you any more.

He sings.

Dear Rodney, I don't think I like you any more,
Cause when you get to drinking
You put me places I've never been before,
Dear Rodney, I don't like you any more.

Why can't we just get a grip,
On our man to hand relationship,
Come to terms with truly how we feel,
If we put our heads together,
We can just stay home forever,
Dear Penis, I think I like you after all.

Oh and Rodney, while you shaving, shave my balls
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 26-02-2014
Ôi mẹ ôi khủng khiếp quá
Hay và ý nghĩa | 26-02-2014
Quân kun đã khóc khi xem clip này
Video Hài | 26-02-2014
Á, thằng này dc
Hay và ý nghĩa | 26-02-2014
1 người chết mang theo chục người. Nói vậy thôi chứ thằng thầu cái cầu xem xong cái c...
Video Hài | 26-02-2014
Cấm rẻ em nha, FA vào ngayyy, ngon lắm
Video Hài | 26-02-2014
Mặt hơi xấu nhưng kết cấu thì hoàn hảo