Bà Tưng đưa ra ý tưởng ngày lễ tình nhân Valentine là tổ chức một bữa tiệc. Đặc biệt, bà Tưng tự nhận sẽ làm bà mối cho những người còn độc thân với mong muốn thoát kiếp FA. Món quà tặng ngày Valentine bà Tưng muốn gửi đến những người còn FA này đã được cô bạn chuẩn bị kỹ càng.
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 17-02-2014
Anh rất tỉnh nhưng vẫn bị lừa
Hay và ý nghĩa | 17-02-2014
Thật là cổ vũ cho tinh thần đóng clip thôi chứ thực sự nhạt toẹt -_-
Hay và ý nghĩa | 17-02-2014
Nhìu thanh niên có não mà không dùng khi ngồi trú nắng dưới nó
Video Hài | 17-02-2014
Cáu điên lên :v Nghe thấy có từ " Máu Beep " =)))
Video Hài | 17-02-2014
Cậu phụ sinh cẩu tử là đây