Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 24-12-2013
Chả hỉu mấy chú trọng tài biên làm gì nữa, qua mặt hết 3 chú, bó tay
Video Hài | 24-12-2013
=)) Tổng hợp nhé, wá trời hình bựa
Video Hài | 24-12-2013
Đừng dùng lưỡi quá nhiều nha bà con
Video Hài | 24-12-2013
Ráng xem hết nha bà con, quan trọng là 2 anh í đã dám thể hiện
Hay và ý nghĩa | 24-12-2013
Mình thấy có thằng đầu trọc,áo kẻ caro đỏ trên xe bus cũng có,trong rạp chiếu...
Video Hài | 24-12-2013
Có vẻ giả giả...ngoài đời đâm thẳng xe luôn chứ đạp làm gì =)), mấy lão áo vàng ...