Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 12-02-2015
Hãy tưởng tượng nếu đây là đàn cá piranha :v nhưng cá đấy cá j thế @@
Video Hài | 12-02-2015
0.39 nghe thằng này cười muốn té ghế    
Video Hài | 12-02-2015
2p10 xem xong rồi tắt nhé thằng ở dưới... Tan nát rồi pé ấy nhỏ mà trí...
Hay và ý nghĩa | 12-02-2015
Vừa dễ thương vừa hát hay nữa chứ nhưng éo biết là zai hay gái
Video Hài | 12-02-2015
Toàn 6 giây bựa vãi
Video Hài | 12-02-2015
Công nhân thằng tài xé nó lỳ vãi
Video Hài | 12-02-2015
Anh Nga ngố đúng là bá đạo thật. Nhà mình vẫn còn cái bàn là từ thời Nga...