Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 27-02-2014
Gấu như vậy wá lỳ tưởng luôn
Video Hài | 27-02-2014
Thằng khỉ này bựa vãi
Video Hài | 27-02-2014
Nếu camera đưa xuống đoạn nữa thì chắc phải xem clip nhỉ
Video Hài | 27-02-2014
Con trim khốn nạn