Ộp pa xai bén... Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...
Hế hế hế hế hê...
Ộp pa xai bén...( ốp pa ) Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...
Ộp pa xai bén... Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...
Ộp pa xai bén... Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...

Hờ đi men đét đi ma đi ờ, me mẹc phui đi cai ai đi ơ..ờ
Hờ đi men đét đi men đi ờ, hàu đu men đét phì cu phi ơ..ờ hô dze.. ờ ho hỳ dze...
Xẹc xù nẹp tuyn đếch xóa hấn ra...à ha dze... à ha hỳ dze.. 
Zệp xùyn bun đếch tóa mai lúy oài...hế hế đai đên lè..

Ộp pa xai bén ( hấy òa ) Ộp pa đón xây ( đón xây ) Ộp xầy bá bi ( bấy bi ) Lá lá la là là...
Ốp pà... x3
Ộp pa xai bén ( xấy ben ) Ộp pa đón xây ( hí...iiii ) Ộp xầy bá bi ( bá bi..bá be be be be bè ) Lá lá la là là..
Ộp pa xai bén ( xấy ben ) Ộp pa đón xây ( hí...iiii ) Ộp xầy bá bi ( bá bi..bá be be be be bè ) Lá lá la là là...

Zệch đi bún shop bắt kha ri à, ghen đì li ghen đi bi ơ..ờ
Hệt ken đi ớ đi chen đi ờ, li òn bò hon sò lon bi lông sò lon bi lông ò hôi dze...hờ ho hỳ dze..
Xẹc xù nẹp tuyn đếch xóa hấn ra...à ha dze... à ha hỳ dze.. 
Zệp xùyn bun đếch tóa mai lúy oài...hế hế đai đên lè..
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-03-2014
Lộ ra hãng nào thì hãng đó chắc phá sản, hoặc chú 2 này xài giày china nhỉ
Video Hài | 03-03-2014
Subviet cho các bạn :))Bụp ! toạch toạch-áo nâu :mi bị thần kinh à-nam chính :cấy l** n...
Video Hài | 03-03-2014
Không liên quan.....nhưng fap fap fap =)))
Video Hài | 03-03-2014
Triển vọng của Vpop là đây, hãy mang em đi, đừng cho em cơ hội để tỏa sáng...
Video Hài | 03-03-2014
Trẻ trâu thế...choai cho nó cái vào mặt
Video Hài | 03-03-2014
Ớ ơ ờ...chim tau...ớ cái windown...vãi cả windown