Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 07-07-2014
Để ý thấy anh ấy toàn làm như thế với người da đen, chỉ có 1 anh kia...
Video Hài | 07-07-2014
Sợ vãi cả cứt :)) vãi chó
Video Hài | 07-07-2014
-Holywood hân hạnh tài chợ chương trình này
Video Hài | 07-07-2014
THU đến và đi như những gì đã sắp đặt TRANG giấy trắng đâu thể mờ đi...
Video Hài | 06-07-2014
Thánh chửu Linda xin lỗi trực tiếp ca sĩ Lệ Rơi. Nhận được một số comment...
Video Hài | 05-07-2014
Hình như nổi tiếng khiến con người ta thay đổi
Video Hài | 04-07-2014
Giọng chú này hay vãi, nghe truyền cảm vậy ta