Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 06-02-2015
Tao tưởng thảy suống mương ko à đau cả ruột, mỏi quai hàm     
Video Hài | 06-02-2015
=))) k nhặt được mồm A húuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuu
Hay và ý nghĩa | 06-02-2015
Có thể là có hố ngầm hoặc cống ở đấy do có bụi cây ở đó nó...
Video Hài | 06-02-2015
Ở quê tao ko giống này. Người ta ném luôn xe đi bộ về nhà sáng hôm sau có đứa...
Video Hài | 06-02-2015
Mới đầu tưởng giống mình nhìn kỹ chả giống gì cả Em là con gái mà em còn...
Video Hài | 06-02-2015
A không thể ngờ mình lại khỏe như vậy.......đập có 2 nhát mà đã sập dc nắp...
Video Hài | 06-02-2015
Cái này là thằng cảnh sát củng là diễn viên nhưng vô sớm quá nên đuổi ra...