Mẹ hỏi con sao mà đi lâu thế, từ lúc trưa khi trời chưa có mưaHay vẫn ưa tụm năm ba đứa, thôi về mau kẻo tim... má đau.Trời chán ghê con nào đâu thích thế, cũng muốn nhanh để còn đi đá banh, Nhưng ngó quanh đường đi đâu thấy, mà con cũng pó tay nào hay...Ông trời mưa xuống con đường biến ngay thành sông, thì cũng bằng 0, dù nôn nóng trong lòng vẫn phải đứng trông. Con háo hức về nhà để ngồi với ba và cùng ăn cơm với má... Chờ con lâu quá má bắt ngay con gà, chờ thêm tí nữa má bỏ đi vô nhà, chỉ còn mỗi ba, lại ngồi thẩn ra, buồn tay nhấp nháp hết luôn con gà...
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)