Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 15-11-2013
Vào xem thanh niên cứng luyện thanh nào, mặt cứ như bát giới ấy
Hay và ý nghĩa | 15-11-2013
Clip cảm động về chú chó tên daisy bị ung thư xương chân đã không thể ăn uống đư...
Hay và ý nghĩa | 15-11-2013
Muốn nghe hoài... nghe mãi... Hâm mộ bác lâu rồi, bác ơi
Video Hài | 15-11-2013
Chết mẹ roài, giám đốc kêu, Black Bi ngày càng bựa
Video Hài | 15-11-2013
Chiếc lá cuối cùng này rớt xuống cũng là lúc em lìa đời, vụt vụt, tạch
Video Hài | 15-11-2013
Tôi đã khóc sướt mướt khi xem xong clip này, vãi Wrecking Ball
Video Hài | 15-11-2013
Khó mà giải thích, chắc là phim, ngẫm cảnh chú nào hết yêu đòi lại quà đa tặng mà...