Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 09-01-2014
Ngoài dạy búi tóc, em ấy còn dạy nhìu thứ khác nhé
Hay và ý nghĩa | 09-01-2014
Có ngày đám cưới thành đám ma thôi
Hay và ý nghĩa | 09-01-2014
Dù cho có mất em vẫn mãi là Trinh. Nhưng Tờ rinh em chỉ hơi rộng chà bá 1 chút thôi....
Video Hài | 09-01-2014
Đúng là ăn đúng điệu có khác , vừa ăn vừa điệu , ăn 1 mình mới làm thế , thử ă...
Video Hài | 09-01-2014
Đúng là vãi đái :))
Video Hài | 08-01-2014
Kĩ năng con mèo nó tốt hơn hẳn :)))))))