Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-06-2013
Bác làm ngon bắt chước đê
Video Hài | 02-06-2013
Mắt to, miệng biểu cảm, má xinh, lông mày cong, noi chuyện duyên...!... hết chỗ chê...
Hay và ý nghĩa | 02-06-2013
Bác nói thì hơi khó nhưng đã hát thì thôi rồi, tuyệt vời ông Mặt trời luôn!!!
Video Hài | 02-06-2013
Còn hơn cả cầu thủ dự bị
Hay và ý nghĩa | 02-06-2013
Video clip kêu gọi tính trung thực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, do một nhóm sin...