Ộp pa xai bén... Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...
Hế hế hế hế hê...
Ộp pa xai bén...( ốp pa ) Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...
Ộp pa xai bén... Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...
Ộp pa xai bén... Ộp pa đón xây...Ộp xầy bá bi... Lá lá la là là...

Hờ đi men đét đi ma đi ờ, me mẹc phui đi cai ai đi ơ..ờ
Hờ đi men đét đi men đi ờ, hàu đu men đét phì cu phi ơ..ờ hô dze.. ờ ho hỳ dze...
Xẹc xù nẹp tuyn đếch xóa hấn ra...à ha dze... à ha hỳ dze.. 
Zệp xùyn bun đếch tóa mai lúy oài...hế hế đai đên lè..

Ộp pa xai bén ( hấy òa ) Ộp pa đón xây ( đón xây ) Ộp xầy bá bi ( bấy bi ) Lá lá la là là...
Ốp pà... x3
Ộp pa xai bén ( xấy ben ) Ộp pa đón xây ( hí...iiii ) Ộp xầy bá bi ( bá bi..bá be be be be bè ) Lá lá la là là..
Ộp pa xai bén ( xấy ben ) Ộp pa đón xây ( hí...iiii ) Ộp xầy bá bi ( bá bi..bá be be be be bè ) Lá lá la là là...

Zệch đi bún shop bắt kha ri à, ghen đì li ghen đi bi ơ..ờ
Hệt ken đi ớ đi chen đi ờ, li òn bò hon sò lon bi lông sò lon bi lông ò hôi dze...hờ ho hỳ dze..
Xẹc xù nẹp tuyn đếch xóa hấn ra...à ha dze... à ha hỳ dze.. 
Zệp xùyn bun đếch tóa mai lúy oài...hế hế đai đên lè..
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 26-03-2014
Hát đi...Hành như a có điều muốn lói,cứ gia giùng dồi tôi (To lên...), v...
Hay và ý nghĩa | 26-03-2014
Tôi bán nụ cười cho thiên hạ, và tự mua tiếng khóc cho mìnhTôi khóc cho 1 kiếp nhân ...
Hay và ý nghĩa | 26-03-2014
Vòi rồng xoáy ngang hố phân thì sao nhĩ !
Hay và ý nghĩa | 26-03-2014
Người đã xinh, hát hay, diễn lại tốt  Bạn sẽ tìm thấy thời cấp 3 của mình trong đ...
Hay và ý nghĩa | 26-03-2014
Ko cần biết e hát hay hay dở nhưng nếu e là fan ARS a sẽ like :) đùa đấy hát hay lắm...
Video Hài | 25-03-2014
Chưa chống lầy mà đã cháy lồng :))like clip này của bạn và của anh hi
Hay và ý nghĩa | 25-03-2014
Chả biết thật giả mà nhìn chất thật chứ