Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 06-09-2013
Sài gòn khi về điêm là thế giới cửa tụi tao...
Hay và ý nghĩa | 05-09-2013
May là có anh hướng dẫn ngồi kế bên, chạy 1 mình là chết chắc rồi, xe gì mạnh thật...
Hay và ý nghĩa | 05-09-2013
Nhạc sôi động mà lời bùn tham lun,,,,, ôi đem vứt hết cái thứ gọi là tình yêu đi...
Video Hài | 05-09-2013
Mình coi cả 2 bản, và bản lòng tiếng làm mình cười nhiều hơn. Nói chung từ khi xem l...
Video Hài | 05-09-2013
Bá đạo vl... =))) sắp tới không biết phỏng vấn tới ai đây... 1 vé cho Obama 
Video Hài | 05-09-2013
2 em là thành viên của ban nhạc trái dưa thông đít mát rượi. Chắc các bạn còn nhớ ...