Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Trời ơi con muốn lấy cô này làm vợ, ghê quá đi 28 quả luôn
Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Huyấn luyện ghê thật, ko còn nào dám ăn khi chưa có hiệu lệnh dù thức ăn ngay trước...
Video Hài | 22-11-2013
Phải nó là may mắn nhất 2013, hậu quả của có mắt như mù đây mà
Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Tàn nhưng không phế nhé bà con, mà cũng có thể hồi đó vì freestyle mà anh ấy ngồi x...
Video Hài | 22-11-2013
Em nó thèm sữa kìa mấy anh, ai có sữa đặc cho em nó đe
Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Lần đầu tiên gái mại dâm ra tranh luận công khai, đáng phục thật, công nhận mại dâm...
Video Hài | 22-11-2013
Không ai chết dù cái xe nát bét, té có thế thật
Hay và ý nghĩa | 22-11-2013
Tì tì tì tì tí ti ti ti ti ti tì tí ti ti, ước gì có dàn này, nghịch cho đã ...