Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 14-08-2013
Chào các bác,người miền tây thật thà chất phát,văn nói không bóng bẩy xa hoa.cuộc s...
Video Hài | 14-08-2013
Bao nhiêu thành quả không biết vì cái j mà hủy hoại hết, vì sao k cùng giữ hòa bình ...
Video Hài | 14-08-2013
Dùng chương trình auto tune - bẻ tiếng nói thành nhạc nhé, nghe hay thật
Video Hài | 14-08-2013
Chắc chắn ai cũng dính 1 trong 20 kiểu này rùi,kakaka
Video Hài | 14-08-2013
Tưng Tưng Tưng Tưng muốn gìTưng Tưng Tưng Tưng muốn gìTưng Tưng Tưng Tưng muốn gìT...
Video Hài | 14-08-2013
Tem, Quá nhọ cho thanh niên nghiêm túc :)))
Video Hài | 14-08-2013
Chơi trội ngay từ wần áo, màu hồng mới chịu, nón len mới chịu, kaka
Video Hài | 14-08-2013
Tôi đã khóc khi xem clip này vì... *cười chảy nước mắt* ... =)))))))