Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 27-09-2014
Ko hiểu học sinh bây giờ nghĩ gì và cái thằng up cái clip này với mục đích gì?...
Hay và ý nghĩa | 27-09-2014
Nhận xét duy nhất của mình là đường của nó chất lượng vl ra, cho nó đi ở...
Video Hài | 27-09-2014
Chị áo hồng là Tóc Tiên . Người cuối là Bằng Kiều ?
Video Hài | 27-09-2014
Tóm lại mỗi cha dân Châu Á là dám thủ thế lại . còn đám da đen, da trắng đái...
Video Hài | 27-09-2014
Đề nghị ban tổ chức xích ngay 2 con thú xổng này luôn và ngay 
Hay và ý nghĩa | 27-09-2014
Mấy đứa này nó sợ bị trễ giờ đầu thai đây mà....chạy ghê...