Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 10-11-2013
Kinh quá, DJ bằng mọi thứ từ thân thể
Video Hài | 10-11-2013
Có tố chất đây, cảm đảm vãi, khúc cuối lộ mặt làm gì, sớm lên phường rồi...
Video Hài | 10-11-2013
Cuối cùng anh ấy cũng chọn giải pháp zọt thật nhanh thật xa cho chắc ăn
Video Hài | 10-11-2013
Thằng kia né đòn nhanh vãi. Nhưng về đồn thì cũng vỡ mồm
Hay và ý nghĩa | 10-11-2013
Hát ngân là để khỏi bị hiểu nhầm là hát nhép, 2 anh phúc hát giống nhau ...
Video Hài | 10-11-2013
Đây là cách nhổ răng huy hoàng nhất mà tôi từng thấy
Video Hài | 10-11-2013
Chỉ khổ cho "thằng em", đùa ác thật
Hay và ý nghĩa | 10-11-2013
00:06 Lạnh sơ sơ thôi, có hơi mát chút @@ Cha là dễ thương, với giỏi dã man, đọc đ...