Remember those walls I built?
Well, baby they are tumbling down
And they didn't even put up a fight
They didn't even make a sound
I found a way to let you in
But, I never really had a doubt
Standing in the light of your halo
I got my angel now

It's like I've been awakened
Every rule I had, you break it
It's the risk that I'm taking
I ain't never gonna shut you out!

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
Pray it won't fade away

I can feel your halo
I can see your halo
I can feel your halo
I can see your halo
Halo, ooh ooh.....

Hit me like a ray of sun
Burning through my darkest night
You're the only one that I want
Think I'm addicted to your light
I swore I'd never fall again
But this don't even feel like falling
Gravity can't forget
To pull me back to the ground again

It's like I've been awakened
Every rule I had, you break it
It's the risk that I'm taking
I'm never gonna shut you out!

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
I pray it won't fade away

I can feel your halo
I can see your halo
I can feel your halo
I can see your halo
Halo, ooh ooh.....
I can feel your halo
I can see your halo
I can feel your halo
I can see your halo
Halo, ooh ooh.....
Halo, ooh ooh.....
Halo, ooh ooh, ooooh........

Everywhere I'm looking now
I'm surrounded by your embrace
Baby, I can see your halo
You know you're my saving grace
You're everything I need and more
It's written all over your face
Baby, I can feel your halo
I pray it won't fade away

I can feel your halo
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 05-05-2013
Quý vị vỗ tay cho chúng tôi mà quý vị không có tiền cho chúng tôi thì chúng tôi càn...
Video Hài | 05-05-2013
Bác sáng tạo vãi, Chơi cái hộp kẹo đựng bút làm cái đồ kêu lạch cạch
Hay và ý nghĩa | 05-05-2013
Sáng tạo vô cùng, không còn gì để nói, quá tuyệt
Hay và ý nghĩa | 05-05-2013
Ngịch lý : " yêu em vất vả , kết quả như không "
Video Hài | 05-05-2013
Tằng tăng tằng tằng tắng tắng ....... lại 1 người nữa ra đi ..... lại 1 người nhắm đ...
Hay và ý nghĩa | 04-05-2013
Ngoài xinh đẹp, cô gái trẻ này còn đàn, hát một cách tài tình và say sưa.