"Bác" là một sản phẩm đúng nghĩa của nền giáo dục hiện nay.!

Phong cách nói chuyện của bạn trong clip này đáng được học hỏi đấy chứ....thật sự thì nói chuyện kiểu này có đáng là gì để đem ra so sánh với nước ngoài.......bên tây họ nói chuyện còn tự nhên hơn nhiều, cởi mở hơn nhiều.......

Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 16-04-2013
Mình đã thử và kết quả là bể mấy cái chén
Hình Vui | 16-04-2013
Cùng xem cùng cưới té ghế nha mọi người
Video Hài | 16-04-2013
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG:Nếu bạn muốn từ chối chuyện hãy, xài thử...