Đây là 1 trong số ít những thứ làm t tự hào khi là người miền Nam khi trưởng thành trên đất nước này. Keep this flava & Keep it goin'.

Dù tụi bây kì thị như thế nào đi nữa thì cho đến khi bây nhận ra bây trưởng thành từ những điều kì thị như thế này thì miễn sao khi cần đến 1 sự đoàn kết bây vẫn tôn vinh và kiệt ngạo 2 chữ Việt Nam là đủ rồi !!!

Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 13-09-2013
Vãi cả thím này, ghê thật, khiêu dâm à
Video Hài | 13-09-2013
Lúc đầu thấy chuối chuối, lúc sau max level
Video Hài | 13-09-2013
Bài hát này đã lấy đi rất nhiều nước mắt của tớ. Quả là một câu chuyện vô cùng...
Video Hài | 13-09-2013
Mỗi cao thủ sẽ có 3 clip lần lượt về các chủ đề Xoắn mới vui, Thời đi học, Mối tì...
Video Hài | 13-09-2013
Mỗi cao thủ sẽ có 3 clip lần lượt về các chủ đề Xoắn mới vui, Thời đi học, Mối tì...