Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 15-05-2014
Nội dung video truyền tải thông điệp rằng, bên cạnh những người lính chiến đấu ngoài biển đảo làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thì mỗi người dân Việt hãy cù...
Video Hài | 13-05-2014
Con mị nướng xấu đê tiện @@
Video Hài | 13-05-2014
Hình như tôi đi bar đã gặp 2 e này ở đâu thì phải. Ai F.A hốt đi. Ta Tài Trợ : Dầu...
Video Hài | 13-05-2014
Đoạn con bé chổng ngược lên tưởng hôn phao câu, làm mình háo hức 
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
BỐ MẸ luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của con ♥
Video Hài | 13-05-2014
Các chủ giữ nguyên hiện trường cho em
Video Hài | 13-05-2014
Xem thèn này khoe của mà tức cầm cái vertu đập vào màn hình con macbook xong lấy con Du...
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Cày này dài quá ko vác được qua núi, người nông dân phỉa lám xáo