Cuộc sống, khung cảnh nơi đây mộc mạc và chân chất.Thật đẹp! bao giờ được đứng trên một đỉnh núi cao nhất và nhìn xuống dưới rồi nghe bản nhạc này sẽ thật tuyệt vời,sẽ thật cảm thấy bình yên!
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)