Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 10-09-2013
3 câu cuối Lee D có nói sai cũng ko ai phát hiện =))
Video Hài | 10-09-2013
Ra là vậy, cũng biết phân biệt nam nữ, chỗ lồi chỗ lõm
Video Hài | 10-09-2013
Hay. trông người gầy gầy đen đen đúng hoàn cảnh :v
Hay và ý nghĩa | 10-09-2013
Không thể tin được, té 1 phát là thẩm mĩ dài dài
Hay và ý nghĩa | 10-09-2013
Bạn thiệt có tài đàn hay hát hay, tuy thu tại nhà nhưng nghe chất như phòng thu biên ...
Hay và ý nghĩa | 10-09-2013
Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe F...