Đây là 1 bài học dành cho thanh thiếu niên VN, ý nghĩa của tình bạn, nói lên sự kiên nhẫn và ko đc nãn chí trong cuộc sống, mặc dù ở đâu và mọi hoàn cảnh chỉ cần chúng ta có niềm tin vào cuộc sống thì mọi khó khăn sẽ vượt qua thôi,bạn bè luôn ở quanh chúng ta, ý chí của bản thân là yếu tố quan trong quyết định nên điều đó!
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)