Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 23-07-2013
Các bạn chửi con đó là đúng, nhưng mà đéo thấy ai chửi thằng phò kia nhỉ. Mẹ cái ...
Video Hài | 23-07-2013
Tội nghiệp chú hói muốn qua Chelsea mà chưa được, bị chế diễu
Video Hài | 23-07-2013
Khuyến cáo: Khi nghe có thể phụ huynh sẽ hiểu nhầm, mình không chịu trách nhiệm dưới ...
Video Hài | 23-07-2013
Có một chú công an giao thôngĐứng ở mãi tít trong bụi dậm Phải trăng chú đứng một...
Video Hài | 23-07-2013
Like cho đam mê của cô ấy dù chả giống bản gốc chút nào