Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 12-03-2014
Cá vừa mới cắt đầu . Lóc thịt nên mới co hiện tượng đó :D
Video Hài | 12-03-2014
Phải cố gắng lắm tôi mới xem đến Phút thứ 24:49 còn một giây cuối thì chờ ấn Enter ...
Hay và ý nghĩa | 12-03-2014
Phải công nhận bây giờ xã hội tiên tiến dẫn đến cả đồ vật còn tự bắt trước theo...
Hình Vui | 11-03-2014
Toàn hình bó tay, hahahha
Video Hài | 11-03-2014
Giờ đi gặp CSGT sợ hơn ăn cướp nữa! Không phạm luật cũng tìm cớ ra mà phạt mình! B...
Video Hài | 11-03-2014
Ẻm ơi.à bữa qua có chuyện chi muốn nói với a mà ngập ngừng rồi lại thôi phải hông?m...
Video Hài | 11-03-2014
Có lẽ thanh niên này đã nằm lòng binh pháp Tôn Tử nên mới dùng chiều Dương Đông K...