Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 13-05-2014
Các chủ giữ nguyên hiện trường cho em
Video Hài | 13-05-2014
Xem thèn này khoe của mà tức cầm cái vertu đập vào màn hình con macbook xong lấy con Du...
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Cày này dài quá ko vác được qua núi, người nông dân phỉa lám xáo
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Đã từng mang 1 tình cảm thật đâm sâu r` thất vọng...1 khi đã bước ra đi thì đừng ...
Hay và ý nghĩa | 13-05-2014
Chả hiểu hay như nào nữa ,nghe cứ như thể thím ấy hấp hối trước phúc lâm chung vậy ...
Video Hài | 13-05-2014
Tôi đã khóc khi nhìn thấy máy gặt lúa này :((( 
Video Hài | 13-05-2014
Nó nhảy MJ kết hợp với cả thái cực quyền Võ Đang