Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Link mạnh cho clip, có ai thương thầm tui không vậy ta, nhưng tôi đang thầm thương...
Video Hài | 10-06-2014
Thằng bị đá thì không ai tới xem sao. Thằng đá thì được tất cả mọi người...
Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Mình không chuyên gia lắm về Parkour nhưng có đôi lời nhận xét sau : (1)Âm nhạc...
Video Hài | 10-06-2014
Cảm động chàng trai giúp bạn gái đỡ mỏi cổ
Video Hài | 10-06-2014
Nhọ nhất mọi thời đại :v Đọc cái biển báo mà éo nhịn cười nổi
Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Thích nhất cái finish rút xương sống của Scorpion, wá kinh
Video Hài | 10-06-2014
Em xin bá cá với các bác là em thích cái mỏ dưới hơn ạ !