Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 16-07-2013
Đôi khi bất hạnh lại đem lại sự mạnh mẽ cho con người hãy suy nghĩ mọi việc theo hư...
Hay và ý nghĩa | 16-07-2013
Mặc dù không hiểu gì về poping nhưng vẫn thấy thích,thích đơn giản chỉ là thích th...
Video Hài | 16-07-2013
Ko thể diễn tả bằng lời, cười phọt cả cứt =))
Hay và ý nghĩa | 16-07-2013
Không chỉ có thể đọc rõ vanh vách can chi của từng năm ở bất kỳ thế kỷ nào, cậu b...
Video Hài | 16-07-2013
Che cái mặt lại là xong, còn đâu cũng ngon
Video Hài | 16-07-2013
Sao không ai so sánh với thỏ nhĩ, lật xe luôn
Video Hài | 16-07-2013
"Trước đây Trí bị hôi nách, từ khi dùng sản phẩm Xmen Trí đã lấy lại tự tin của ...