Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 16-07-2013
Ko thể diễn tả bằng lời, cười phọt cả cứt =))
Hay và ý nghĩa | 16-07-2013
Không chỉ có thể đọc rõ vanh vách can chi của từng năm ở bất kỳ thế kỷ nào, cậu b...
Video Hài | 16-07-2013
Che cái mặt lại là xong, còn đâu cũng ngon
Video Hài | 16-07-2013
Sao không ai so sánh với thỏ nhĩ, lật xe luôn
Video Hài | 16-07-2013
"Trước đây Trí bị hôi nách, từ khi dùng sản phẩm Xmen Trí đã lấy lại tự tin của ...
Hay và ý nghĩa | 16-07-2013
Nhạc epic= hoàng tráng, cao trào hay dùng trong các phim lịch sử
Hay và ý nghĩa | 15-07-2013
Chỉ là hạt cát vô tri nhưng dưới bàn tay của nghệ nhân Việt Nam chúng đã hóa thành...