Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 30-09-2013
Bài hát Em Tôi (Thuận Yến) với tiếng hát của Lê Chinh, được trích ra từ trong đêm n...
Hay và ý nghĩa | 30-09-2013
Rời xa ba má bước chân vào giảng đường, Hôm nay bắt đầu đời sinh viên mến thươn...
Hay và ý nghĩa | 30-09-2013
Đám cưới của một thành viên câu lạc bộ Exciter Thủy Nguyên (Hải Phòng) ngoài chiếc ...