Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 07-06-2013
Thời gian thoi đưa,xã hội thay đổiVật chất lên ngôi,lòng người giả dốiĐồng tiền d...
Video Hài | 07-06-2013
BỐ con cùng đàn hát, quá tuyệt vời
Video Hài | 07-06-2013
Số tiền bắt giữ lên đến hàng ngìn đồng
Hay và ý nghĩa | 06-06-2013
Anh này có giọng giống cs nguyễn phi hùng wa'.....
Video Hài | 06-06-2013
OH my god ! bần tăng theo đạo hồi. trong chùa có cờ 3 que sỏ lá dựng góc tường cùng v...