Dạo này Việt Nam hay ăn cắp ý tưởng quá đi tuy nhiên MV này lại có sự đầu tư nên đỉnh hơn MV gốc dù sao cũng cho một viên gạch vì lời bài hát khá tâm trạng
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 27-02-2013
"Trật tự, trật tự tới!!" =))
Hay và ý nghĩa | 27-02-2013
Phát cuối đã mắt thật,,,,,,,,,,,,,,,,,,@
Video Hài | 27-02-2013
KHI ANH ĐI KHÔNG CẦN AI ĐƯA TIỄN KHI ANH VỀ 7/8 THẰNG KHIÊNG TRÊN BIA MỘ KHẮC 8 CHỮ THI...
Video Hài | 27-02-2013
Tàu khựa cũng ráng hát nhép nhạc nga
Video Hài | 27-02-2013
Trảm Phong Binh Pháp thất truyền đã trở lại :))
Video Hài | 26-02-2013
Hoạt hình của uglydoll toàn kết thúc bất ngờ
Video Hài | 26-02-2013
Tóc tai anh thành kiểu vừa trở về từ vụ sóng thần Nhật Bản =)) 0:24 em muốn biết mấy...