Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 14-07-2014
Giọng hát hay quá, lời hát cũng ý nghĩa... BGD thay đổi cấu trúc đột ngộ...
Video Hài | 14-07-2014
Lan SIêu Sến cứ hao hao cạp đất mà ăn thế éo lào ý
Video Hài | 14-07-2014
Ôi cái dạng quảng nôm của miền trung đẹc trưng quóa đi
Video Hài | 14-07-2014
Đệt, vãi cả ảo tưởng, não thằng ỉn ngày càng ít
Video Hài | 14-07-2014
Những điều mình thích trong clip này: gái, gái, gái, gái, gái, gái, gái .........