Nhìn bắn mà thèm chơi lại. Thật sự nếu CF ở VN ko bị hack tàn phá thì phải công nhận đây là game hay nhất, thành công nhất và yêu thích nhất của mình!
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)