Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 06-05-2013
Nếu mà làm = tay thì chả còn gì để nói nữa
Hay và ý nghĩa | 06-05-2013
Mình là 1 đứa nghiện, còn bạn?
Video Hài | 06-05-2013
Mê chất giọng mr đàm ghét mỗi kiểu nghệ sỹ thời nay toàn BĐ ;))
Video Hài | 06-05-2013
Bố đời Thằng Béo bến xe này
Hay và ý nghĩa | 05-05-2013
TÌnh yêu vĩnh cửu và nụ hôn cũng thế