Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 04-02-2014
3 thằng óc vật của team nhưng bá đạo và đã thông nhau đến chết :))
Video Hài | 04-02-2014
Gato làm éo gìKhác gì chó liếm mặt đâu
Hay và ý nghĩa | 04-02-2014
Đoạn đầu: tầm bậy tầm bạ....tầm bậy tầm bạ....tầm bậy tầm bạ....tầm bậy tầm bạ.....