Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 16-03-2014
Tông môm nhà cái thằng vâu mồm thì đã vẩu còn hay nói nhiều
Video Hài | 16-03-2014
Tại sao lúc xuống lại phải đi lùi. vì nó tua lại đoạn lên. công nghệ ghép phim của ...
Video Hài | 16-03-2014
Em thề là em nhìn mỗi mắt nó thôi ngoài ra chả thấy gì ngoài 2 mảnh vải :))
Hay và ý nghĩa | 16-03-2014
Rồi sau khi xem clip này dự sẽ có hàg loạt cover harlem shake :))
Video Hài | 16-03-2014
Tông môn nhà nó! Treo bà quả bóng bay! Sao ko bem từ đằng trước ra cho mau!
Video Hài | 16-03-2014
Toàn mấy đứa con gái chơi với nhau, có gì đâu :v
Video Hài | 16-03-2014
Tôi đã cười tụt cmn cả lợi khi xem clip này =)))