Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 12-07-2013
0:00 C4  0:07 Flash  0:14 Claymore  0:20 Throwing gas  0:25 Throwing grenade  0:36Throwing...
Video Hài | 12-07-2013
Xinh quá mà ko rõ là đang làm gì, thấy vật vã vậy thôi
Video Hài | 12-07-2013
Thánh đếm rồi, bó tay mất 1 ngày luôn
Video Hài | 11-07-2013
Hậu quả thật khó đoán
Video Hài | 11-07-2013
Qua vn đi rùi bít hậu wả