Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 05-05-2014
Bố kéo cần câu mà rên như sắp phóng 
Video Hài | 05-05-2014
Mai mốt đánh ghen thì rủ theo 5-10 đứa, mỗi đứa đấm hội đồng 1-2 cái, công an sẽ k...
Video Hài | 05-05-2014
Giám khảo nhìn như phù thủy biến hình
Video Hài | 05-05-2014
2 con cứ việc bóc đầu :) còn bóc mộ cứ để bố mẹ 2 con lo :P
Video Hài | 05-05-2014
Công nhận có đầu tưLì và Chịu chơi
Video Hài | 05-05-2014
Đúng là sinh viên nghèo có khác...hút thuốc cũng hút nữa điếu....hát hay đó bạn m...
Video Hài | 05-05-2014
Sao ở đây tuột quần ai cũng cười tươi vui vẽ.... e làm nó đánh e gần chết... đậu ...