Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 01-01-2013
Lấy ý tưởng từ bộ phim Death Race, nhóm làm phim Hazard Cinema vừa qua đã tái hiện lạ...
Hay và ý nghĩa | 01-01-2013
Chúng ta phải suy nghỉ về hành động của mình