Cầu tải trọng 1.5 tấn, cùng lúc đi 50 người qua cầu, cứ cho trung bình mỗi người 50kg thì tải trọng ~ 50*50kg = 2.5 tấn, chưa kể còn xe đưa tang, linh cữu và các đồ đạc khác nữa, có lẽ do quá tải nên mới đứt thôi.
Dù sao cũng chia buồn với những người xấu số :(
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)