Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Đứa nào kêu ngu như bò thì tao đấm phát chết luôn!
Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Nói chung Hoài Lâm là 1 cs trẻ và có tài năng chúng ta phải xem xét và ủng hộ...
Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Hjx... Lấy đt bàn ở nhà ra làm theo, bấm như thằng điên... Bố cho luôn hai vả......
Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Huấn luận viên chính là huyền thoại Ronaldo Luis Nazário de Lima ( Rô béo ) cái hàm...
Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Link mạnh cho clip, có ai thương thầm tui không vậy ta, nhưng tôi đang thầm thương...
Video Hài | 10-06-2014
Thằng bị đá thì không ai tới xem sao. Thằng đá thì được tất cả mọi người...
Hay và ý nghĩa | 10-06-2014
Mình không chuyên gia lắm về Parkour nhưng có đôi lời nhận xét sau : (1)Âm nhạc...
Video Hài | 10-06-2014
Cảm động chàng trai giúp bạn gái đỡ mỏi cổ