Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 28-07-2014
Nhìn bác ấy chân chất thật thà. Chẳng qua hành động của bác gần giống như...
Hay và ý nghĩa | 28-07-2014
Video ở trên chiếu ảo thuật gì vậy mọi người? Em chỉ mãi soi vếu mấy con...
Hay và ý nghĩa | 28-07-2014
Người ta tàn tật, người ta đi bán vé số, hay làm gì ấy, miễn là bằng sức...
Video Hài | 28-07-2014
Bản nhạc đầu game huyền thoại kích thích vãi :))
Video Hài | 28-07-2014
Quá nhọ cho con cầm khẩu súng hết đạn của thag bạn zai ra dọa cướp
Hay và ý nghĩa | 28-07-2014
Đệch! Hãy tưởng tượng khi đến thấy con gấu đang ôm thằng khác thì nó thế...
Video Hài | 28-07-2014
Nhìn bà mật kích thích like phát .
Video Hài | 28-07-2014
Nhìn anh này thấy cuộc đời chắc cũng lắm gian truân, nước da đen đen chứng...