Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 14-11-2013
Giao thông ngoài bắc thích đội cái nón cối nhìn hài nhỉ, như nông dân, cán bộ ngày...
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Qúa khổ cho người dân ở những nới bị thiên tai.Cứ sau 1 lần như vậy là mất hết tài...
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Chiêu bích hổ đu tường là từ trong gách xiếc rùi
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Hại não ghê, hại sức, hại màng túi nữa
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Ước gì em cũng có 1 khẩu mà nghịch nhỉ. Phim hay quá đê
Video Hài | 14-11-2013
Em nó FA sao mà phải chơi 1 mình vậy nè, dù sao cũng cực thông minh luôn
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Ronandol và Messi không thích điều này