Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 20-01-2014
Các bạn già trẻ lớn bé lần sau, xin đừng vỗ tay hay la hét quá lớn trong lúc nghệ sĩ...
Video Hài | 20-01-2014
Cũng vì cơm áo gạo tiền thôi. Nhiều đứa = tuổi nó đã kiếm đc xu nào nuôi bản thâ...
Video Hài | 20-01-2014
Phong cách mài giày....5p lên quẩy mòn mấy đôi giày
Video Hài | 20-01-2014
Gió mạnh đứt dây kẽm, fải leo lên cot lai.
Video Hài | 20-01-2014
Chưa thằng nào chê bưởi như thằng này
Video Hài | 20-01-2014
Chỉ có tại vn, về thay áo khác đi nhé
Video Hài | 20-01-2014
Lớp học vui nhộn, động lực để anh em đi học chăm mỗi ngày là đây
Video Hài | 20-01-2014
Em yêu chim , em mến chim, là lá la